Gästbloggare

Här ger jag intresserade läsare chansen att skriva om hållbar utveckling utefter sina erfarenheter. Det kan vara både social, ekonomisk eller ekologisk hållbarhet, det viktiga är att det är något du brinner för! Är du intresserad av att skriva, följ denna mall: Mall för gästbloggare på klimatguiden

Har du frågor kan du kontakta mig: larsjohan.brandstrom@gmail.com