Negativa Utsläpp

Här skriver jag om negativa utsläpp, dvs. olika sätt på vilka man kan reducera mängden koldioxid i atmosfären. Exempel är klimatkompensering, CCS (Carbon Capture ans Storage) samt andra sätt man kan fånga upp och lagra koldioxid i marken. Jag resonerar kring hur mycket upptag av koldioxid och klimatkompensering kan hjälpa till för att nå en hållbar utveckling.

Klimatkompensering

En typ av negativa utsläpp kan vara klimatkompensering. När man klimatkompenserar investerar man pengar i olika typer av projekt som har som mål att antingen minska framtida utsläpp genom att investera i solceller eller vattenkraftprojekt. Det finns även de projekt där träd planteras för att binda ner koldioxid i marken. Det vanligaste sättet att kompensera är att man efter tex. en flygning betalar en summa för att ett projekt ska kompensera för samma mängd utsläpp som resan innebar. I mitt första inlägg om klimatkompensering ger jag exempel på vad kostnaden kan vara. På Goclimateneutral finns även möjligheten att kompensera för samtliga dina utsläpp.

Figur 1: Klimatkompensation (Bildkälla: utslappsratt.se)

Vissa ställer sig lite tveksamma till klimatkompensering då det ibland är svårt att påvisa additionalitet. Med additionalitet menas att projektet man investerar i leder till att utsläppen minskar med de utlovade mängden. Är det verkligen på grund av min investering utsläppen minskar? En annan kritik är att man kan “köpa sig fri” och fortsätta släppa ut fossila bränslen vilket naturligtvis inte är hållbart. Det man kan fastslå är att en kompensering är bättre än ingen alls. Men man får inte använda det för att unna sig att fortsätta släppa ut växthusgaser. Personligen tycker jag det kan ses som en bra nödlösning under tiden människor tvingas till livsstilar som är tungt klimatpåverkande.

 

Carbon Capture and Storage

Ett annat sätt att åstadkomma negativa utsläpp är genom CCS, eller Carbon Capture and Storage. På svenska betyder det koldioxidavskiljning och lagring. Det är en teknik som går ut på att samla in koldioxid från större kraftverk med höga utsläpp av koldioxid. Det görs effektivast med höga koncentrationer av koldioxid, men det kan även vara möjligt att göra med vanlig luft. Efter att man har samlat upp koldioxiden transporteras den till en deponi, vilket oftast innebär att man pumpar ner den hundratals meter ner i marken i lufttäta fickor.

Idag är inte tekniken såpass utvecklad att den kan användas i så stor skala att det kan kompensera för de globala utsläppen. Många tror och hoppas på att det ska kunna bli större i framtiden, men det återstår att se.

 

Bindning av koldioxid i marken via växter

Många olika typer av växter binder ner koldioxid i marken när de växer. Ett företag som heter Skymining har som företagsidé att odla växter som används för energi, samtidigt som de binder ner koldioxid i marken. På så sätt kan man få energi med negativa nettoutsläpp av koldioxid.

När kor betar på betesmark händer något liknande, om man sköter jordbruket rätt kan mycket koldioxid bindas ned i marken. I kommande artiklar kommer jag resonera kring hur det här skulle kunna förändra nettoutsläppen från köttkonsumtion, hur stor del av utsläppen skulle detta kunna motsvara?

 

Koldioxidlagring från biomassa

Det finns ett par olika tekniker för att binda ner biomassa i marken. Man kan antingen bränna växter utan tillgång till syre och sen gräva ner den träkol som blir resultatet. I denna process stannar koldioxiden kvar i träkolen. Ett annat tillvägagångssätt är att bränna växter med syre och sen fånga in den koldioxid som frigörs varpå man lagrar den.