Mall för hållbar livsstil baserad på koldioxidbudget

Här har jag gjort en koldioxidbudget som ska ligga till underlag för att skapa förståelse för vilka beteenden som är hållbara.