Klimatkalkylator

Jag håller på att utveckla ett gäng klimatkalkylatorer som ska täcka in majoriteten av alla utsläpp från konsumtion.
De olika klimatkalkylatorerna förväntas bli följande:

  • Transport
  • Lismedel
  • Boende
  • Övrig konsumtion

Tillsammans med offentlig konsumtion ska de täcka samtliga dina utsläpp och när alla klimatkalkylatorer är klara kommer du kunna se den sammanlagda här. Tills vidare kan du spana in min klimatkalkylator för transport som nu är färdig!