Klimatkalkylator

För att kunna påverka sina beteenden är det bra att känna till vilka utsläppskällor som är störst just för dig. På den här sidan är mitt mål att göra en kalkylator som täcker in så gott som alla utsläpp man kan tänkas ha. Tills vidare kan du testa mina kalkylatorer för transport och livsmedel, boende och övrig konsumtion är under konstruktion!

Tillsammans med offentlig konsumtion ska de täcka samtliga dina utsläpp och när alla klimatkalkylatorer är klara kommer du kunna se den sammanlagda här.