Figur 1: En jämförelse av yt- och kalorianvändning för boskap och växtbaserad kost.

 

Livsmedelsproduktion och planetära gränser

Our world in data kan man läsa massor intressant statistik om markanvändning i jordbruket. Det framgår bland annat vilka enorma ytor som används till boskap för kött- och mejeriproduktion och hur areaineffektivt detta är. Ytan som används för att producera världens kött och mejeriprodukter motsvarar hela Afrika och Europa. Det är nästan 40 % av världens beboeliga yta. I figur 1 ser vi att trots de stora ytorna står kött- och mejeriprodukter endast för en liten del av de kalorier som i slutändan mättar människor. Förändrad markanvändning är enligt Stockholms Universitet en av de nio planetära gränserna som vi snart har överskridit. En hållbar matproduktion innebär att dessa gränser inte överskrids. Skogsskövling till förmån för boskap och jordbruk är en av de största farorna för planetens framtid. Men, det finns en lösning. Att producera växtbaserad kost är i snitt 18 gånger mer yteffektivt med avseende på kalorier och 7 gånger mer yteffektivt med avseende på protein. Om vi gick över till växtbaserad kost skulle det räcka med en yta motsvarande mindre än halva afrika för att mätta världens befolkning. Att äta mer växtbaserad kost och mindre kött, det är hållbar utveckling för mig.