Årets julklapp är en elcykel – Klimatbov eller klimathjälte?

 

Figur 1: En av insikterna från en studie gjord av en tysk myndighet

Elcykeln – årets julklapp

Genom åren har vi haft alla möjliga “årets julklapp” i Sverige. Många av dem är inte saker vi behöver eller har en tung klimatpåverkan; spikmattan, råsaftcentrifugen, mobiltelefon etc. I år är det elcykeln som fått äran att titulera sig årets julklapp, en julklapp som faktiskt har potential att bidra till en hållbar utveckling. Elcykeln är den dyraste “årets julklapp” hittills, men på sveriges radio kan man läsa att staten nästa år ska ge 25% bidrag till alla som köper en elcykel så att den billigaste landar runt 5000 kr. Debatten kring elcykeln handlar ofta om vad effekten av dess införande på marknaden blir, vilket jag sammanfattar i detta inlägg.

 

Fördelar med elcykeln

» 50% av europas motordrivna resor är under 5km och många är under 10 km. Om dessa skulle ersättas av resor med elcykel skulle utsläppen minska enormt.

» I tyskland, där 1,6 miljoner elcyklar redan rullar på vägarna, kan man se att elcykeln har potential att ersätta bilåkande. I en undersökning där man frågat människor på gatan svarade de  att de till viss del ersätter bilåkande med elcykel.

» Enligt en tysk studie behöver man bara byta ut bilen mot elcykel i 100 km innan man sparat in de växthusgasutsläpp som det krävs för att producera ett elcykelbatteri (figur 1).

» Att använda elcykeln istället för att åka bil är en fördel ur en hälsoaspekt.

» Underlättar pendling för dem som inte klarar av att cykla

» Går att frakta ganska mycket saker om man köper till hållare

 

Nackdelar med elcykeln

» Om man ersätter vanliga cykelresor med elcykelresor ökar man koldioxidutsläppen.

» Att använda elcykel istället för vanlig cykel är ett nedbyte för hälsan.

» För att tillverka elcykelbatterier måste tungmetaller utvinnas. Dessa tungmetaller finns i begränsad mängd och själva framställningsprocessen kräver energi.

» Svårare att fakta möbler än med bil

» Det finns risk att elcykeln blir en trendig pryl som sen bara står och dammar

 

Slutsatser

Även om försäljningen av elcykeln är ett resultat av vårt konsumtionssamhälle ser jag en potential i att den om den används rätt kan bidra till stor minskning av utsläppen från trafik och därmed till mer hållbara transporter. Med mer investeringar i infrastruktur för cykel i kombination med de kommande bidragen för elcykel finns det en bra chans att den typiska pendlaren i framtiden kliver ut ur bilen och sätter sig på en cykel. Viktigt är dock att den inte ersätter vanlig cykling, att cykla är både bättre för miljön och hälsan!

 

Om du skulle köpa en elcykel, vilket transportmedel skulle den ersätta?