Cirkulär ekonomi i hanteringen av IT – 3 Step IT

Bakgrund

Sverige är känt som ett av världens främsta länder vad gäller IT-mognad och ligger i framkant inom användning av ny och innovativ teknik. Med det kommer också ett stort ansvar kring hur tekniken som en gång var ny, efter en tid ska bytas ut mot nästa tekniska lösning. Vi gör redan mycket för att bidra till en mer hållbar värld men mer fokus måste riktas mot hanteringen av IT-utrustning och “gammal” teknik menar Jonas Rosqvist, som ansvarar för återanvändning och vidareförsäljning av begagnad IT på 3 Step IT.

 

Vilka är 3 Step IT?

Vi hjälper företag att planera och hantera regelbundna utbyten av datorer i syfte att gå mot en cirkulär ekonomi. Genom att ha fokuserat på det i över tjugo år har vi blivit experter inom livscykelhantering.

 

Vad kan företag göra?

Att anamma cirkulär ekonomi och hållbar livscykelhantering för sin IT-utrustning är det första steget i rätt riktning. Så snart tekniken har tjänat ut sin roll och blivit “gammal” läggs den ofta på hög i förråd där den räknas som förbrukad. Med en cirkulär ekonomi planerar man för återvinning redan innan man gör investeringen och har en plan för sin återvinning och återanvändning. Det finns flera olika metoder för att planera för sin IT-utrustnings livscykel, men alla leder i slutändan till stora fördelar.

 

Vad kan det handla om för fördelar?

Den ekonomiska fördelen är i många fall det första ett bolag tittar på. En annan fördel är hållbarhet, som blivit ett allt viktigare område för de flesta bolag, oavsett bransch. Sedan är också återanvändningsfördelarna viktiga då det gäller säkerhet och skydd av företagens information. All IT-utrustning rensas på känslig information vilket förhindrar att den återskapas och riskerar att spridas. Tillsammans ger fördelarna med en cirkulär livscykelhantering verksamheten möjlighet att spara pengar eftersom det finns en ”livslång” plan för användningen av IT-utrustningen. Samtidigt återvinns och återanvänds IT-utrustning istället för att hamna på hög i förråd.

 

IT-utrustning i framtiden

Vi är övertygade om att cirkulär livscykelhantering för IT är nästa stora innovation. Idag pratas det om robotar, AI, automation och Internet of Things. Men vi borde istället prata om cirkulär ekonomi och hur vi hanterar IT-utrustningens hela livscykel. För att svenska företag ska kunna fortsätta anamma ny och innovativ teknik måste vi ha en tydlig strategi för hur vi hanterar vår uttjänta teknik. Gör vi inte detta riskerar vi att slita på såväl budgetar som miljö samt att ligga i framkant för en hållbar ekonomi.

Läs gärna mer om 3 Step IT och deras arbete med cirkulär ekonomi och IT-livscykelhantering.