Ecobloom – odlar växter och fiskar inomhus

Hamza Qadoumi – Grundare av och VD på Ecobloom

Vad är bakgrunden till Ekobloom?

Vårt mål och vår vision är att bemyndiga människor att odla mat mer lokalt, på ett interaktivt, enkelt och resurseffektivt sätt. De senaste åren har mitt intresse för hållbar odling vuxit, och passionen för att bidra till en mer hållbar framtid har inspirerat mig att, tillsammans med ett fantastiskt team, utveckla nästa generations smarta och hållbara odlingssystem för hemmet.

 

Vilka utmaningar och lösningar ser du med miljön och hållbarhet?

Över en miljard ton mat som produceras för matproduktion – mer än 150 kg per person – försvinner eller slösas bort varje år. Dessutom står jordbruk för 70% av världens vattenförbrukning. Mängden vatten som krävs för att odla mat förväntas öka dramatiskt till följd av den snabbt växande befolkningen. Detta innebär också ett stort missbruk av andra resurser såsom mark och energi, vilket leder till växthusgaser, global uppvärmning och klimatförändringar.

Om vi vill undvika en framtid besmittad av svinn, måste vi stödja innovativa och hållbara sätt att producera mat på. Vi måste bli mer medvetna och ansvariga för vår konsumtion. En hållbar framtid där mat inte slösas bort är det vi strävar efter att uppnå.

En utmaning som vi har uppmärksammat väldigt mycket den senaste tiden, är det faktum att folk inte riktigt vet hur de ska gå tillväga för att minska deras negativa inverkan på samhället. De förstår inte alltid hur deras konsumtion påverkar miljön på olika sätt. Och just det är något vi vill ändra på.

 

Vad gör Ecobloom?

På Ecobloom hoppas vi kunna göra det enkelt för människor att odla mat mer lokalt, året om, på ett interaktivt och lärande sätt. Genom att integrera odling av mat med teknik har vi lyckats utveckla ett självförsörjande växthus och intelligent akvarium, en smart produkt där användaren enkelt kan kontrollera och följa hela odlingsprocessen via mobilen.

Vi har moderniserat en uråldrig odlingsmetod, som gynnar både människor, och samhället som vi lever i. Den innovation som vi har utvecklat baseras på odlingstekniken akvaponik; En odlingsmetod som kombinerar akvakultur (odling av akvatiska djur såsom fisk) och hydroponik (odling av växter i vatten) i en symbiotisk miljö. Fiskavföringen agerar som matkälla för växterna medan ekosystemet naturligt filtrerar vattnet som ständigt cirkulerar.
I kombination med utvecklade sensorer och ett intelligent datorsystem, har vi lyckats automatisera odlingsprocessen och underhållet av systemet. Det ska vara kul och nyttigt att odla mat, för en själv, men även samhället vi lever i. Vi vill visa att odla hemma inte behöver vara jobbigt och tidskrävande, utan kan vara enkelt och kul!
Med hjälp av innovativ teknik vill vi lösa hållbarhetsutmaningar och säkra framtidens matförsörjning.

 

What’s next?

Idag lanseras vår första produkt på Kickstarter! Ett mål vi har jobbat väldigt länge och hårt för att uppnå. Detta är början på en spännande resa som vi hoppas kunna dela med så många människor som möjligt. Att odla ska vara interaktivt, enkelt och lärande. Det är något vi ständigt kommer att sträva efter.
För oss är det också viktigt att vi ständigt inspirerar våra följare och den ”Ecobloom-familj” vi idag har lyckats etablera. Vi inspirerar, såväl som inspireras, av våra följare. Vi motiveras av det stöd vi får, vilket också ger oss en form av bekräftelse på att det vi gör är uppskattat och eftertraktat. Mer om vad vi gör och vår framtagna innovation finns att läsa på vår hemsida. Allt stöd uppskattas, och alla frågor tas emot med glädje.

Tack!

/Hamza