Hållbar körsträcka för fossildrivna bilar

Bakgrund

I mitt inlägg om koldioxidbudget kom jag fram till att varje person inte kan “spendera” mer än 5 kg koldioxid per dag för att vi ska klara klimatmålen. I detta inlägg bryter ner detta i hur mycket det innebär för våra transporter. Detta gör jag genom att dedikera en andel av utsläppen motsvarande den andel de står för idag. Här redovisar jag hur lång körsträcka det räcker till för bilåkande med dagens bilar.

Antaganden

 • Total koldioxidbudget – 5 kg per person och dag
 • Transporten står för 30% av de totala utsläppen
 • Bilresor får i enlighet med dagens utsläpp stå för 1/3 av utsläppen från transport.
 • Enligt en klimatkompenseringssajten klimatbalans släpper en genomsnitttsbil ut 0,26 kg CO2 per km, vilket också är rimligt med övriga googlingar jag gjort.
 • Utsläppen av bensin i produktionen är ej medräknade.
 • Bilens produktsutsläpp lägger jag inte med i denna budget.
 • En person per bil.

Resultat

 • Budget transport: 30 % av 5 kg CO2/dag = 1,5 kg per person och dag.
 • Budget bil: Står idag för runt en tredjedel av budgeten för transport = 0,5 kg per person och dag.
 • Sträcka: (0,5 kg CO2)/(0,25 kg/km) = 2 km om dagen
 • Fun fact: Medelsvensken åkte 2016 c:a 670 mil per år vilket motsvarar 18 km om dagen.
  • Det framgår inte av artikeln om detta är körsträcka ensam i bil eller tillsammans med andra.

Figur 1: Jämförelse av medelsvenskens dagliga körsträcka med bil idag och en hållbar nivå.

Slutsatser

Det jag vill att läsarna tar med sig från detta inlägg är framförallt hur snabbt det går att komma upp i sin koldioxidbudget. Den exakta siffran är inte så intressant, om det är 2 eller 3 km, snittet ligger som vi såg långt över detta. I takt med ny teknik kommer “den hållbara sträckan” självklart öka, men det kommer dröja innan gatorna är fyllda av bilar som drar en sjättedel av dagens. Noteras bör också att de väldigt höga utsläppen från produktionen inte ens är medräknade, vilka motsvarar flera års körning. Elbilar, som möjligen drar i storleksordningen en sjättedel, har istället högre produktionsutsläpp. Detta ska jag gå djupare in på i ett kommande inlägg.

Jag vill få fram en känsla för hållbar livsstil, så att iaf de som är intresserade har något att gå på. Det här kan ses som en början. Börja spara ihop till koldioxidbudgetar precis som ni gör med pengar. Kanske detta är ett steg mot mer hållbara transporter