Debatt

Här lägger jag in artiklar med fokus på miljödebatt. Jag skriver bland annat om vad jag tycker behöver ske för att vi ska nå tvågradersmålet och minska övrig miljöpåverkan. De flesta artiklar här är även publicerade i andra tidningar och bloggar. Hittills har jag skrivit för Miljömagasinet och Supermiljöbloggen och mer är på gång!

Miljödebatt

Ofta känner jag att klimat- och miljödebatten är skev, oavsett om det är i valdebatten eller företagsverksamheter. Det krävs många och stora satsningar med betydligt större påverkan på den enskilde individen om vi ska ha en chans att klara av att leva inom de planetära gränserna. Även om jag såklart inte sitter på alla svar kring hur denna transition ska gå till så är det lätt att inse att dagens politik inte räcker till. Det behövs tex. större fokus på att minska utsläppen från livsmedel samt en plan för hur vi går över till en betydligt mer cirkulär ekonomi. Om detta och mycket mer skriver jag i mina mer subjektiva inlägg.