Hållbar Konsumtion

Här ligger fokus på hur man som konsument kan minska sin miljöpåverkan. Mycket fokus ligger på klimat, men resonemang kring användningen av kemikalier, gifter, metaller etc. inkluderas också.

 Konsumtionsperspektiv och produktionsperspektiv

Utsläpp kan kategoriseras på flera olika sätt som man kan se i figur 1. Man kan antingen använda sig av ett produktionsperspektiv eller konsumtionsperspektiv och på den här sidan är det fokus på det senare. För att minska de konsumtionsbaserade utsläppen är det rimligt att undersöka vilken del av konsumtionen som bidrar med mest utsläpp.

Figur 1: En jämförelse mellan svenska konsumtionsbaserade och produktionsbaserade koldioxidutsläpp.

 Genom att påverka människors konsumtion mot mer hållbara val kan man sedan minska utsläppen. I detta perspektiv lägger man alltså ansvaret för utsläppsminskningen på konsumenterna. Hur konsumenterna konsumerar hör ihop med hur företag marknadsför olika produkter, så på sätt och vis är ansvaret även deras. Även myndigheter och politiker kan påverka hur människors konsumtionsmönster ser ut.

  • Utifrån ett konsumtionsperspektiv har jag valt att fokusera på följande katergorier:
  • Boende
  • Shopping
  • Investeringar
  • Mat
  • Transport

De två sista är så pass stora att de har fått egna sidor på klimatfokus.

Boende

Uppvärmning och elanvändning i hus står för runt 15 % av de konsumtionsbaserade utsläppen. För att göra det enkelt att uppskatta dessa utsläpp har jag gjort en alldeles egen klimatkalkylator för boende. Mer om skapandet av kalkylatorn kan du läsa i detta inlägg. Uppvärmningen står för runt 80 % av utsläppen från boende, så ska man minska boendets utsläpp är uppvärmningen väldigt viktig.

 

Shopping

Allt man konsumerar kräver någon form av energi vid tillverkning och transport. Elektronik, kläder, möbler, prylar etc. Genom att handla begagnat, köpa saker som håller, laga sina grejer och dela saker man inte använder så ofta med andra kan man förlänga livslängden på produkter och minska utsläppen från shopping. Det här är en viktig del av cirkulär ekonomi, som innebär att man går bort från det linjära tänkandet och har som mål att förlänga livslängden på det man konsumerar. Mitt mål är att så snart som möjligt göra en kalkylator som beräknar utsläppen från shopping.

 

Investeringar

Som privatperson och företagare finns det mycket man kan göra för att investera i klimatet.
Ett viktigt tips är att undvika att investera i ohållbara branscher som är stora användare av fossila bränslen, såvida man inte känner till företag som gör satsningar för att minska användningen. Man kan gärna hålla utkik efter hållbara fonder med låga koldioxidavtryck, en tjänst avanza erbjuder. Det finns även företag i vilka man kan investera för att öka trädplanteringen och solcellsproduktionen, ofta i fattigare länder i tex. Afrika. Jag kommer ge fler tips på bloggen om dettar. Dessa projekt kan ge bra avkastning även om de likt andra investeringar innebär en viss risk. I en välbalanserad portfölj tycker jag att dessa investeringar kan vara riktigt intressanta för att skapa sig diversifiering och bidra till en ekonomiskt hållbar utveckling.