Transportkalkylatorn

Medelsvensken
Hållbar nivå

3.3 ton

Bil: km/år
Buss: km/år
Flyg: km/år
Så använder du kalkylatorn
 1. Fyll i hur många km bil du åker per år. Räkna hur många km du sitter själv i en bil, dvs. är ni två i bilen kan du dela sträckan med två.
 2. Fyll i hur många km buss du åker per år.
 3. Fyll i hur många km du flyger per år. Använd tex. denna sida för att mäta avstånd.
 4. Jämför med de svarta sträcken för att se hur du förhåller dig till medelsvensken
 5. På termometern kan du jämföra hur dina utsläpp förhåller sig till en hållbar utsläppsnivå

Antaganden för transportkalkylatorn

Mitt mål med klimatkalkylatorn är att den ska vara enkel och ge förståelse för hur beteenden i stora drag påverkar klimatet. Det är viktig för mig att de siffror jag använder är korrekta eller i alla fall rimliga. Ska man göra en noggrann analys av sitt klimatavtryck behövs betydligt fler parametrar än vad jag utgår ifrån. Därför har jag valt att förenkla genom att generalisera utsläppsdata baserat på klimatkompenseringssajten klimatbalans. Jag har även sökt på andra sidor för att bekräfta att sifforna är rimliga. Har man synpunkter på förbättringsförslag i min klimatkalkylator är de välkomna!

Bil
 • I klimatkalkylatorn räknar jag med att en bil släpper ut 0,26 kg CO2/person-km.
  • Detta motsvarar en generisk bensindriven bil, alternativt en diesel med något högre utsläpp.
 • Beräkningarna baseras på att man åker själv i en bil.
 • År 2016 åkte medelsvensken 670 mil per år enligt miljömål.se
Buss
 • I klimatkalkylatorn räknar jag med att en buss släpper ut 0,06 kg CO2/person-km.
 • Snittsvensken åker 600 mil med. kollektivtrafiken per år. 55 procent av resorna sker med buss vilket ger 0,55*600=330 mil per år
Flyg
 • I klimatkalkylatorn räknar jag med att ett flyg släpper ut 0,16 kg CO2/person-km.
 • Då jag inte hittat fakta på hur långt medelsvensken flyger årligen använde jag mig av utsläppen från medelsvensken för att approximera vilken sträcka dessa utsläpp motsvarar. Medelsvensken släpper idag ut runt 1 ton per person och år genom flyg. Genom att utgå från 0,16 kg CO2/person-km fås 6300 km per person och år. (1 ton/0,16 kg = 6300 km)
Hållbar utsläppsnivå
 • Hållbar utsläppsnivå har jag baserat på vad naturvårdsverket definierar som hållbar totalt utsläpp per person och år, dvs. 2 ton per person och år. Detta är samma antagande jag utgår ifrån i min klimatkalkylator för totala utsläpp.
 • I enlighet med mitt inlägg om hållbar körsträcka ger jag en kvot till flyg+bil+buss som motsvarar den andel av utsläppen dessa står för idag. Transport står idag för 30 % av utsläppen, vilket skulle motsvara 0.6 ton om 2 ton är totala hållbara nivån. Att jag väljer 0.5 ton per person och år beror på att båt och övrig transport inte är medräknad, vilket jag drar av från 0.6 ton.