Matkalkylatorn

Medelsvensken
Hållbar nivå

1.93 ton

Hur mycket äter du i veckan?
Ko-/Lammkött: g
Ost/Smör: g
Griskött: g
Quornprodukter: g
Fisk/Kyckling: g
Ris: g
Godis/Chips: g
Mejeriprodukter: g
Ägg: st
Tofu/Soja/Nötter: g
Bröd/Gryn/Pasta: g
Frukt/Grönsaker: g
Linser/Bönor: g
Rotfrukter: g
Så använder du kalkylatorn
 1. Fyll i hur många gram du tror du äter av respektive matkategori varje vecka.
  • Du tänka att en portion är 100 gram.
  • För vätskor kan du tänka att en liter är ett kilo.
 2. Genom att dra i reglagen kan du se hur du kan ändra din kost för att hamna på en hållbar nivå (Om du inte redan är det!)
 3. Vid inladdning av sidan ser du ungefär hur mycket medelsvensken äter av respektive matkategori.
 4. På termometern kan du se hur dina utsläpp förhåller sig till medelsvensken
 
Utsläppsnivåer

Matens utsläpp är en väsentlig del av konsumenternas växthusgasutsläpp vilket är varför den fått en egen kalkylator. Medelsvenskens utsläpp är 11 ton per person och år, av vilket maten står för runt 2 ton. Hållbar utsläppsnivå har jag baserat på det utsläppsutrymme vi har till 2050 för att vi inte ska överskrida tvågradersmålet, dvs. runt 2 ton per person och år. (Vilket innebär att enbart våra livsmedel står för lika stora utsläpp som vår totala budget!). Detta är samma antagande jag utgår ifrån i min klimatkalkylator för totala utsläpp. Av de 2 ton som kan anses hållbart är 0.5-0.6 ton av utsläppen dedikerade till livsmedel. Detta är i linje med den procentuella andel av utsläppen livsmedel står för idag. (25-30%)

Antaganden

Mitt mål med klimatkalkylatorn är att den ska vara enkel och ge förståelse för hur beteenden i stora drag påverkar klimatet. Data för beräkningarna är hämtad från SLU samt Naturvårdsverket. Information för att uppskatta hur mycket medelsvensken konsumerar av respektive matkategori samt totala utsläpp är hämtad från Jordbruksverket. Har man förbättringsförslag på kalkylatorn är de välkomna och har man frågor är det bara att ställa dem i kommentarsfältet!

Utsläpp per kategori

Här följer de data jag utgått från för hur mycket utsläpp respektive matkategori medför. Siffrorna anges i kilo CO2-ekvivalenter per kilo/liter mat. För kött gäller benfri vikt.

 • Ko/Lamm – 32
 • Ost/Smör – 10
 • Fläsk – 6
 • Quorn- 4
 • Fisk/Kyckling – 3
 • Godis/Chips – 2
 • Ris – 2
 • Mejeriprodukter – 1.5
 • Ägg – 1.5
 • Tofu/Soja/Nötter – 1.5
 • Bröd/Gryn – 0.7
 • Grönsaker/Frukt – 0.5
 • Linser/Bönor – 0.5
 • Rotfrukter – 0.2