Klimatkompensering – en väg till hållbar utveckling?

Figur 1: Resultatet av en beräkning framtagen av Klimatterapi.

Klimatkompensering

Mycket av dagens växthusgasutsläpp går att undvika genom att fatta medvetna beslut, både som konsument men även producent. Då dagens samhälle är uppbyggt med en viss struktur som är svår att frångå finns det utsläpp som är svårare att undvika. Det finns resor man kan undvika eller ersätta med mer klimatsmarta. Man kan byta ut kött mot baljväxter för att minska växthusgasutsläppen. Man kan välja smartare sätt att värma upp sina hus. Men hur vi än gör är det svårt att vara helt koldioxidneutral. Ska vi innan 2050 minska utsläppen med 80% från 1990 års nivåer, i enlighet med europeiska kommissionens mål, kan vi behöva en hjälp på traven. Ett omtalat sätt är att kompensera för sina utsläpp genom att tex. plantera träd eller byta ut fossila bränslen mot solceller. Beroende på vilken metod man använder och hur man räknar kan priset variera mellan 90 kr – 700 kr/ton co2-ekvivalenter. Att plantera träd är generellt billigare medan solceller kostar mer. Med 45 miljarder kronor skulle man kunna klimatkompensera för alla utsläpp vi gör i Sverige. Det är betydligt mindre än Sveriges punktskatt på koldioxid som 2016 uppgick till 69 miljarder kronor.

 

Klimatkompensera 100 kr i veckan och bli koldoxidneutral

I Sverige finns det flera olika klimatkompenseringstjänster. Jag har spanat in tre olika företag och använt ett snitt av deras klimatkompenseringskostnader för att ta reda på vad det skulle kosta för medelsvensson att göra sitt liv växthusgasneutralt. Nedan ser man att priserna skiljer en del, vilket beror på vad pengarna går till. ETC kompenserar enbart med solceller, vilket är dyrare, medan de andra blandar. Vad som är bäst av dessa är vädigt omtalat och något jag kommer ta upp i senare inlägg. Vill man kompensera kan man göra ett test på wwf:s hemsida för att se vad man själv har för klimatpåverkan.

 • Klimatkompenseringstjänster
  • Zeromission: 210 kr/ton
  • Tricorona : 370kr/ton
  • ETC: 710kr/ton
  • Medelvärde av dessa: 450kr/ton
 • Medelsvensson släpper ut 11 ton co2-ekv. per år vilket kostar 450kr/ton*11 ton = 5000 kr om året att klimatkompensera.
 • Vill man klimatkompensera och funderar över priset följer några exempel på jämförbara kostnader:
  • Det man betalar för att vara med i svenska kyrkan om man tjänar 43000kr i månaden.
  • Ett mobilabbonemang eller TV/bredband-abonnemang (417 kr i månaden)
  • Ett restaurangbesök i veckan eller en veckotidning (96 kr i veckan)
  • Fem cigarretter eller en liter bensin om dagen (14 kr om dagen)

Slutsatser

Klimatet kommer inte räddas av att enbart klimatkompensera. Men innan vi kommit på hur vi ska nå en hållbar utveckling är klimatkompensering ett utmärkt alternativ i de fall där utsläppen inte kan reduceras. Mina jämförelser visar att man kan vinna mycket på att lägga pengarna på klimatkompensering. Det är till och med så billigt att de flesta svenskar skulle ha råd att kompensera för hela sina utsläpp. Personligen tycker jag att de pengar som används för att beskatta koldioxid skulle kunna utnyttjas effektivare för att nå en hållbar utveckling. Vad är din åsikt i frågan?