Korta bilresor – en lågt hängande klimatfrukt

 

Information hämtad från Trafikverket

Bakgrund

Svenskarnas bilkörning stod 2016 enligt naturvårdsverket för runt 10 miljoner ton co2e-utsläpp. Det motsvarar nästan 10 % av de totala konsumtionsbaserade utsläppen i Sverige. I kampen om klimatet försöker jag hitta lågt hängande frukter och här kommer en. Att för korta resor använda cykel, kollektivtrafik eller gå. Hälften av alla bilresor är kortare än 5 kilometer. Dessa utsläpp står för en förvånansvärt stor del av våra utsläpp och här resonerar jag kring potentialen att minska dem och hur.

 

Vad är potentialen i minskning av dessa utsläpp?

Tyvärr har jag inte hittat någon aktuell statistik över hur stor andel av alla utsläpp från bilar resor under 5 km står för. Känner ni till det blir jag tacksam för en länk! Med hjälp av ett examensarbete från 95 ska jag resonera mig fram till en rimlig storleksordning på dessa utsläpp. Exjobbet visade att resor under 3 km (enkel resa) då stod för runt 25 % av alla utsläpp från bilar. Rapporten beskrev att dessa resor stod för lika stor del (25 %) av det totala antalet bilresor. Trots att den totala sträckan från korta resor är betydligt kortare blir utsläppen lika stora då bilar drar mer i början av en bilfärd.

Utsläppen från bilresor under 5 km torde utgöra en större utsläppsandel då de istället för 25 % av alla resor utgör 50 % av alla resor enligt figur 1. Skulle alla dessa resor bytas ut mot cykel, gång eller kollektivtrafik finns en potential att minska svenskarnas utsläpp från bilar ganska mycket. Nånstans mellan 20 % och 40 % resonerar jag mig fram till genom att extrapolera förhållandet mellan andelen utsläpp och andelen resor för de båda fallen, samt räknar med att inte alla utsläpp går att bli av med. Säg en tredjedel? Vad tror ni?

 

Hur ersätter vi korta resor?

Utsläppen kan delas in i privata och de som görs i tjänsten. När det kommer till privata utsläpp ser jag mycket av potentialen i beteendeförändringar. Det finns många unga och friska människor som idag tar bilen till resor under 5 km. Många av de som väljer att ta bilen på kortare resor gör det helt enkelt av ren bekvämlighet. Svepskäl som väder är en stor anledning till att man inte ger sig ut i regn och snö. Ta cykeln och kör bara menar jag, 5 km är inte långt. Börjar man komma till åren och känner att det är tungt i uppförsbackarna, köp en elcykel, de är subventionerade! Är man för sjuk för att cykla kanske man kan försöka samåka eller åka kollektivt.

Gällande utsläpp som görs i tjänsten, har jag sett vid ett flertal tillfällen, väljer man ofta det som är mest bekvämt och kanske smidigast för tillfället. Vilket ju är logiskt. Man tänker ofta bort miljön. För att komma åt dessa utsläpp krävs en kombination av beteendeförändring och mer konkurrenskraftig kollektivtrafik. Mer behöver göras för att bygga ut kollektivtrafiken och nu riktar jag mig mot alla eventuella beslutsfattare. Fortsätt kämpa för utbyggnad av cykelvägar, buss- och tåglinjer. De behövs! Vissa resor kommer bli svåra att byta ut, där får väl mer miljövänliga drivmedel bli lösningen.

Införandet av miljözoner är en annan metodik att få ner utsläppen, även om det kanske först och främst riktar sig mot dieselbilar och deras partikelutsläpp.

 

Reflektioner

Det finns en enorm potential att minska våra utsläpp från korta resor, speciellt om man räknar med bilresor på upp till 10 km. Även om inte alla kan elimineras finns potential att minska svenskarnas utsläpp med flera procent, jag vågar tro en tredjedel av alla transportutsläpp.

I många klimatdebatter hittar man ofta lösningen i innovativa och komplicerade lösnignar som ligger många år fram i tiden. I detta fall krävs framför allt en beteendeförändring och större satsningar på kollektivtrafik. Dessa förändringar kan förvisso ta tid, men är av en relativt enkel karaktär i jämförelse med att ställa om en hel fordonsflotta till eldrift som många tenderar tycka är räddningen på klimatsituationen. Jag förstår att en satsning på förnyelsebart kommer bli ett krav för att nå mål, men menar att detta först och främst ska användas i de fall där det inte går att minska utsläppen på annat sätt. Om väder är anledningen till att vi åker bil och inte cyklar borde alla i sydeuropa cykla vart de än ska, men så är inte fallet. Räcker inte denna motivation kanske vi rent av blir tvungna att förbjuda fossila bränslen för att få hållbara transporter.