Länkar

Statistik

››  EPA:s klimatstatistik – Här har USA:s miljöskyddsorganisation har samlat statistik och information om globala växthusgasutsläpp.
››  Our world in data – Massor intressant statistik om människans konsumtion och produktion.
››  Mat-klimat-listan från SLU – En studie av växthusgasutsläpp från olika livsmedel.
››  Naturvårdsverkets klimatstatistik – Här samlas extremt mycket bra statistik om svenskarnas växthusgasutsläpp och klimatpåverkan.

 

Studier

››  FN:s miljörapport – En rapport som beskriver ramen för växthusgasutsläpp och klimatförändringar”>
››  Mat-klimat-listan från SLU – En studie av växthusgasutsläpp från olika livsmedx;”>
››  Hållbara konsumtionsmönstet av naturvårdsverket – En analys av konsumtionens klimatpåverkan från idag till 2050.

 

Intressant

››  WWF:s klimatkalkylator – Här kan du göra ett test för att se hur stort ditt ekologiska fotavtryck är och få tips på hur du minskar det.
››  Hans roslings TED-talk om befolkningsmängd och välfärd.
››  Stockholms Universitet – Forskning och information om planetära gränser och deras betydelse för framtiden.