Mall för hållbar livsstil baserad på koldioxidbudget

 

Bakgrund

Ett sätt att se på tvågradersmålet är att tilldela världen en så kallad koldioxidbudget. När den budgeten är utsläppt så kommer den utsläppta mängden av växthusgaser på sikt leda till en temperaturökning med två grader sedan förinustriell tid. The guardian visar i ett räkneverk baserat på IPCC:s forskning i realtid den återstående mängden koldioxidekvivalenter som kan släppas ut innan detta med hög sannolikhet kommer ske. Enligt räkneverket återstår nu mindre än 750 miljarder ton vilket i det nuvarande tempot förväntas nås inom 18 år. Mer om den här budgeten kan man läsas i UNEP:s Emission Gap report. Utifrån den här budgeten ska jag nu koka ner hur mycket koldioxidekvivalenter vi som privatpersoner har kvar att spendera. Det här kommer i framtida inlägg fungera som en mall för vilka beteenden och vilken konsumtion som är hållbar utifrån dagens teknik.

 

Beräkning

För att ta reda på en årlig och daglig koldioxidbudget för en enskild individ utgår jag ifrån de 747 miljarder ton CO2e vi fortfarande “får släppa ut enligt räkneverket. Jag gör antagandet att budgeten inte får överskridas innan år 2100.

  • Det är 82 år kvar till år 2100
  • Vi förväntas vara över 9 miljarder människor år 2050, jag antar detta som snitt de kommande 82 åren.
  • Global årlig koldioxid-budget: 747 miljarder ton/82 år = 9,1 miljarder ton per år
  • Personlig årlig koldioxid-budget: 9,1 miljarder ton/9 miljarder människor ≈ 1 ton per person och år.

Jag lägger in en brasklapp och påpekar att detta är en överslagsräkning för att få en förståelse för vilka beteenden som är hållbara. Det viktiga här är storleksordningen.

 

Var sätter vi ribban för utsläpp idag?

En hållbar nivå är en nivå där budgeten inte är nådd år 2100. Men utläppstakten idag är så pass hög och det är inte sannolikt att vi så snabbt kan komma ner på 1 ton per person och år. För att göra det enkelt kan vi låtsas att vi får spendera hela budgeten kommande 40 åren och hoppas att vi därefter kommit på någon metod som kan ta upp koldioxid ur luften. Med detta resonemang kan vi alltså de kommande 40 åren i snitt tillåta 2 ton koldioxidutsläpp per person och år. Det här är i linje med vad man kan läsa sig till på naturvårdsverket om hållbara utsläppsnivåer. Denna utsläppsnivå motsvarar i runda slängar 5 kg koldioxidekvivalenter om dagen. Egentligen vore det önskvärt att sätta budgeten på 1 ton, men då mallen ska vara användbar och sånär realistiskt väljer jag att börja med 2 ton.

 

Slutsats

Idag använder svenskarna i medeltal 11 ton och globalt är snittet 6 ton. Även om många känner till problematiken med klimatproblemen är min känsla är att väldigt få människor har koll på hur deras beteenden förhåller sig till utsläppsmängd. De flesta har en känsla för vad man kan köpa för hur mycket 1000 kr är värt, men knappt någon vet hur snabbt det går att producera 1000 kg koldoixid. För att ge en hjälp på traven kommer jag i framtida inlägg utgå från strax under 2 ton koldioxidekvivalenter per person och år samt 5 kg koldioxidekvivalenter per person och dag när jag gör mallar för hur mycket man kan resa och konsumera innan man nått “sin kvot”. Jag hoppas att med detta skapa förståelse för storleksordningar och visa effekten av olika beteenden.