Min Klimatpåverkan

Här reflekterar jag kring vilka uppoffringar jag är redo att göra för att minska min klimatpåverkan samt tipsar om vad man som privatperson kan göra för att leva hållbart.

Jag och klimatet

På gymnasiet fick jag upp ögonen för vad klimatförändringar är och vad de innebär. Jag fick också en förståelse för att bil- och flygåkning är de starkast bidragande orsakerna till den globala uppvärmningen. För mig innebar detta länge dock inte någon större förändring för hur jag levde mitt liv. För mig var klimatfrågan och mitt privatliv två separata saker, liksom jag tror är situationen för många än idag. De senaste åren har jag försökt hitta en livsstil där jag istället för att vara omedvetet ohållbar är medvetet mindre ohållbar. Vad menar jag med det? Jo, det finns en begränsning för hur mycket man kan minska sina utsläpp om man lever inom det system samhället är uppbyggt på. Det är svårt att leva inom den gränsen som idag oftast defineieras som hållbar. För att klara det är man i princip tvungen att flytta ut på landet och bli självförsörjande på mat och sluta konsumera och resa. Men det betyder inte att man inte kan göra skillnad genom att aktivt fatta så klimatsmarta beslut som möjligt i sin vardag. Jag menar att det finns mycket i våra konsumtionsmönster vi kan ändra som inte behöver innebära någon uppoffring, men som ändå minskar vår klimatpåverkan. Jag tycker det är viktigt att sprida detta och vilka enkla uppofringar vi kan göra för en hållbar utveckling.

 

Varifrån kommer min klimatpåverkan?

Med tiden har jag fattat fler och fler beslut med klimatet i åtanke och kopplar det jag gör till vad det har för klimatpåverkan. Jag har ännu inte gått “all-in” utan har istället valt de för mig lägst hängande frukterna. För ett par år sedan blev jag vegetarian och min konsumtion av prylar har gått ner något, även om jag aldrig varit en storkonsument. Jag har aldrig haft nån riktig makt över hur mina boenden värms upp, där finns inte så mycket jag kan göra. Mitt bilåkande har varit ganska konstant litet då jag oftast cyklar dit jag ska eller åker kollektivt. Min största enskilda klimatpåverkan kommer som för många andra svenskar från flyget. Jag testar mig fortfarande fram hur jag ska lösa detta, i sommar har jag för avsikt att kombinera tre resor i en och på så sätt slippa två av tre flygresor. Utöver det kommer jag även klimatkompensera mina utsläpp. För att testa min klimatpåverkan använde jag WWF:s klimatkalkylator. I figur 1 framgår att jag trots mina försök ligger en bit ifrån ramen för en hållbar livsstil.

 

Figur 1: Resultat av WWF:s klimatkalkylator med två beräkningar, en verklig och en där jag slutar konsumera och resa helt.
 

Om sidan

Här vill jag reflektera kring mina egna konsumtionsmönster och även om hur samhället ser på konsumtion. Jag skriver ner mina vardagliga betraktelser och resonerar kring hur man kan förhålla sig till klimatfrågan i vardagen. På så sätt hoppas jag delvis kunna sprida kunskap men även påverka andra att konsumera mer hållbart. Till viss del tar jag också hjälp av agenda 2030:s syn på vad vi kan göra för en hållbar utveckling i mina inlägg för att se hur långt vi kommit för att nå FN:s globala hållbarhetsmål.

 

Vad kan en person göra?

Många känner en hopplöshet i att det “inte spelar någon roll vad en person gör”. Personligen har jag valt att se det som att om jag ändrar mitt beteende för att minska min klimatpåverkan så gör jag mindre skada. Istället för att resonera att jag gör en insats för miljön. Det må låta deppigt, men det får mig ändå att känna ett större driv för att inte förstöra. Ibland leder det till att jag blir tvungen att med avsikt “förstöra”, som när man åker bil eller köper ost som man vet är klimatpåfrestande. Trots detta så är det något som funkar för mig, det är mitt sätt att bidra till en hållbar utveckling. Jag hoppas kunna hitta lösningar på vad vi kan göra för en hållbar utveckling klara av tvågradersmålet.