Utsläppskalkylator för boende

Bakgrund

I försök att ge läsare grepp om sina konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp har jag tidigare gjort kalkylatorer som med enkla medel kan beräkna utsläppen från mat och transport. Nu gav jag mig på att göra en likadan för boende, något som visade sig vara mycket mer utmanande både vad det gäller utseende (programmering och formatering), men även gällande vilka antaganden man ska göra. Min tanke med mina kalkylatorer är att de ska vara dynamiska, dvs. att man kan ändra värden fram och tillbaka för att se hur olika beslut påverkar utsläppen.

För att hitta funktionella felaktigheter och ge er läsare chansen att tycka till om mina antaganden gjorde jag en “pre-release” där jag fick in massor bra tips. Jag var också ute efter att se om det var lätt för läsare att hitta antaganden som passade deras boende. I princip alla kommentarer tog jag hänsyn till och har nu fått till en kalkylator jag kan stå för.

 

Frågetecken

När man gör en sån här kalkylator krävs antaganden som förenklar verkligheten. I denna kalkylator utgår jag från genomsnittliga utsläppsdata från energimyndigheten. Ska man göra en ordentlig beräkning krävs att man gör en genomgående energimätning, något som inte nödvändigtvis behövs för att inse varifrån de stora utsläppen kommer.

Ett par antaganden jag inte riktigt landat i ännu är följande:

 • Ska barn räknas med? – I vissa kalkylatorer på nätet räknar man med barn och andra inte. För att ta reda på medelvärdet av utsläpp per capita utgår jag från Sveriges befolkning. Där ingår ju barn, vilket talar för att man ska räkna med dem i sin kalkyl. Hittills har jag därför valt att låta användaren räkna med barn. Det här leder dock till att utsläppen per person blir mindre om man har fler barn, så vissa skulle kunna uppfatta det som att det uppmuntras att skaffa barn för att minska utsläppen, även om inte så är fallet. Men å andra sidan tror jag inte såna beslut fattas baserat på utsläpp..
 • Ska grön el ge konsumenten lägre utsläpp? – Genom att betala för grön el gynnar man indirekt produktionen av förnyelsebar energi. Att uppmuntra läsare att betala för grön el vore därför rimligt. Jag har dock förstått att debatten om det här är lång och komplicerad. Vissa menar att grön el är poänglöst då produktionen begränsas av andra faktorer än vad folk betalar för. Jag har hittills valt att inte räkna med grön el utan begränsar förnyelsebar el till egna solceller och vindkraftverk.

 

Tips för att minska boendeutsläppen

Så vad ska man tänka på som konsument om man vill få ner sina utsläpp? Några åtgärder som är effektiva för att minska sitt boendes klimatpåverkan är följande:

 • Fokusera på att minska energiförbrukningen – energianvändning för uppvärmning står i normalfallet för runt två tredjedelar av utsläppen.
  • Bo litet – stora ytor per person är vad som driver upp energianvändningen.
  • Sänk temperaturen på vintern – varje grad extra man värmer upp sitt boende med innebär en ökning av energianvändningen med 5 %. Man måste faktiskt inte sitta i t-shirt året om, det finns tjocktröjor!
  • Skaffa värmepump – har man direktverkande som värmekälla rekommenderas att använda någon form av värmepump då det i teorin kan få ner energiförbrukningen till nästan en tredjedel.
  • Undvik oljeuppvärmning – bor man i villa och har oljeuppvärmt hus kan man se över om det finns andra gångbara och mer hållbara alternativ.
 • El står i snitt för 10-20% av energianvändningen i boende och några få procent av de totala konsumtionsbaserade utsläppen.
  • Vill man minska sin elanvändning är det de stora apparaterna och sådana som står på året runt som ska optimeras. Fyll diskmaskinen och tvättmaskinen vid varje tillfälle och stäng av onödiga kylar och frysar.
  • Slå av apparater och lampor som inte används.
  • För dem som undrar om lamptyp spelar någon roll är jag av åsikten att det spelar väldigt liten roll. Köper man en ny energylampa (vilket typ alla är nuförtiden) så minskar man förvisso elförbrukningen men ökar användningen av tungmetaller.

 

Disclaimer

Boende är ett ganska brett ämne och det är ett väldigt omfattande arbete att gräva i alla tekniska och teoretiska detaljer. Pålästa läsare uppmuntras att kommentera om det är någon poäng jag missat eller något som känns galet.