Om Klimatfokus

Johan Brändström – Grundare av Klimatfokus

Bakgrund till bloggen

Mitt namn är Johan Brändström och jag brinner för miljö- och klimatfrågor. Jag är även civilingenjör i teknisk fysik i grunden. Jag gillar att fatta beslut baserat på vetenskap och statistik. Detta är något jag känner saknas i många politiska debatter och jag tycker fler beslut borde baseras på vetenskap än på känslor. Jag bloggar därför om klimatrelaterade frågor och hållbar utveckling, baserat på studier och artiklar jag kommer över. Jag känner att det finns ett behov av en sida som förmedlar och diskuterar lösningar på samt orsaker till miljö- och klimatproblem.

 

Bloggen som CV

Då jag i min tidigare tjänst inte kände att arbetade mot ett tillfredsställande mål valde jag att avsluta den för att hitta rätt. Jag söker mig nu framåt i “hållbarhetsvärlden” och hoppas att denna blogg kan leda mig i rätt riktning. För den som är intresserad av en diskussion om någon form av samarbete eller vill diskutera tex. klimatfrågor kan man maila

larsjohan.brandstrom@gmail.com

eller nå mig på följande medier:

 

Om bloggen

I bloggen utgår jag från de planetära gränserna och kvantifierar utsläpp efter olika ekonomiska sektorer. Mitt mål är att sprida kunskap, ju fler som känner till problemen och lösningarna, desto högre är chansen att vi tillsammans kan skapa opinion. Jag vill att så många som möjligt ska kunna ta del av bloggen och kommer försöka lägga innehållet på en nivå alla förstår och samtidigt kan lära sig av, inklusive jag själv. Utöver detta fungerar bloggen som en slags terapi för mig och bloggens läsare. Tanken är att vi som vill ska kunna ventilera tankar och åsikter gällande hur man borde lösa klimatproblemen och bidra till en hållbar utveckling.

 

Disclaimer

Jag representerar ingen annan än mig själv i bloggen. Alla åsikter är mina, baserade på andra människors studier. Då jag berör många områden och min kunskap utökas vartefter jag blir mer påläst reserverar jag mig rätten att utveckla och ändra mina åsikter i sakfrågor. Med detta sagt bör man granska källorna och konsultera en expert om man ska använda bloggens material i professionella sammanhang.

Om bilderna inte säger annat är det jag själv som tagit fram dem. Vill man sprida dem får man det gärna, men man får inte ta cred för dem och ska man använda dem på en egen blogg eller artikel ska man referera till denna blogg.