Så investerar du dina sparpengar hållbart

 

 

Sparande och klimatpåverkan

Svenskarnas konsumtionsbaserade utsläpp är nästan 11 ton per person och år i Sverige. I en rapport från WWF konstaterades 2014 att det svenska börssparandet orsakade 8 ton per person och år i produktionen av varor och tjänster. Även om det här är två olika perspektiv eller sätt att räkna utsläpp på så kan man konstatera en sak. Hur vi placerar våra sparpengar är relevant för klimatet. Genom att aktivt välja bort företag med hög klimatrisk och försöka gynna företag som är miljöorienterade kan småspararna hjälpa till att driva utvecklingen åt ett hållbart håll.

 

Hållbart sparande på börsen

Rika Tillsammans har en väldigt bra blogg för den som vill få grundläggande spartips. Här följer ett utdrag med tips kopplade till hållbart sparande.

I ett långsiktigt sparande är det vanligt att man har 60% av sitt sparande i aktier och fonder. För den som inte vill lägga mycket tid och sätta sig in i aktiesparande skulle jag rekommendera att spara i indexfonder. En indexfond är en samling aktier från tex. ett visst land eller världsdel. En fördel med dessa är att de har låg avgift vilket gör att de inte äter upp avkastningen. De följer till stor del börsens utveckling i den regionen de representerar. Att spara på börsen innebär en risk. Genom att köpa en indexfond som är en blandning av aktier från olika branscher och regioner så kan man minska risken att förlora stora delar av sina pengar. Går tex. bilindustrin i Europa dåligt och du har en global indexfond kommer den inte krascha för det.

När man sparar i fonder är det svårt att ta reda på hur underliggande aktier påverkar vår planet. Som tur är har nu Morningstar skapat en hållbarhetsmärkning på fonder. Detta använder Avanza i sin tur i en lista på hållbara fonder. För att en fond ska ta sig in på listan krävs två saker:

  1. Att fonden har lågt co2-riskvärde
  2. Att fondens exponering mot fossila bränslen är mindre än 7 %

Vill du läsa mer om dessa villkor kan du gå in på Avanzas blogg. I listan finns mer än 600 fonder, så för att göra det lättare att välja fonder utgår jag själv alltid från en från varje världsdel, en svensk och en global.

 

Hållbara alternativa sparandeformer

40 % av sitt sparande rekommenderas att man har på sparkonto eller räntebärande papper, detta för att sprida riskerna ifall börsen skulle gå dåligt. Istället för att köpa räntebärande papper kan man lägga pengar i andra alternativ till börsen, tex. i projekt som dessa:

  • Better globe – Här investerar den långsiktige. Sparandet går ut på att man köper träd för 170 kr/st. Efter 5 år börjar man få tillbaka pengar och efter 20 år då trädet skördas får man en större summa pengar. Träden planteras i regioner där de gör stor miljönytta och hjälper lokalbefolkningen få jobb och utbildning.
  • Trine – Erbjuder Crowdfunding för solenergi i Afrika. Man investerar projektbaserat, så när ett visst projekt fått in tillräckligt med pengar sätter det igång. Genom dessa projekt kan fattiga människor ersätta fotogenlampor med el från solenergi.
  • ETC – Via ETC kan man investera i solceller för en garanterad ränta på 2 %. Skillnaden från att spara i ett solcellsföretag på börsen är att man garanteras en ränta så länge bolaget lever vidare. Däremot kan man inte få lika hög avkastning som på börsen och man har ingen insättningsgaranti som på ett sparkonto.

Personligen har jag 10-15% av mina tillgångar investerade i initiativ likt better globe, trine och ETC, men här kan man göra som man själv känner.

 

Vad kan jag göra?

Vad du sparar i väljer du själv, ingen kan säga åt dig vad som kommer gå bra. Det man kan konstatera är att det är möjligt att ha mer kontroll över sitt sparande än vad många har. Att aktivt välja hållbara alternativ i den mån det går kan göra stor nytta, speciellt i sparande man har över längre tid. Genom att inaktivt låta fondförvaltare investera i fossiltunga industrier kommer utvecklingen inte gå framåt. Se gärna den här filmen från WWF som ytterligare förklarar vilken påverkan vårt sparande har. I framtida inlägg kommer jag återkomma med mer ingående tips på hållbara portföljer.