Så lång tid tar det innan tvågradersmålet är ouppnåeligt

Figur 1: Antal år till tvågradersmålet är ouppnåeligt baserat på livsstil i olika regioner, extrapolerat på hela världen.

Hur man kvantifierar ett lands växthusgasutsläpp

I mycket av den statistik man hittar på internet redovisas hur mycket växthusgasutsläpps om sker i ett visst land. Ibland ser man också hur mycket det blir per capita för det land det handlar om. Då tänker man intuitivt att det här återspeglar hur livsstilen i det landet är, alltså hur stor inverkan man har på miljön och visst ger det en fingervisning. Vill man veta hur människors livsstil påverkar klimatet är det dock mer rimligt att titta på de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen. När man räknar på detta sätt utgår man från individen och räknar på alla växthusgasutsläpp oavsett i vilket land de sker. Det gör att man även räknar med växthusgasutsläpp som sker pga konsumtion i andra länder.  I detta inlägg vill jag dela med mig av hur livsstilen i några intressanta regioner i världen påverkar jordens klimat. I figur 1 har jag utgått ifrån hur mycket konsumtionsbaserade växthusgasekvivalenter som släpps ut per person i givna regionerna. Jag har sedan räknat ut hur lång tid det med givna regioners livsstilar skulle ta innan tvågradersmålet är ouppnåeligt.

 

Beräkning och antaganden

 • Jag utgick från hur många ton koldioxidekvivalenter snitt-personen i respektive region konsumerar på ett år (Statistik enligt Envorinmental Science and Technology):
  • USA: 30 ton/person/år
  • Sverige 11 ton/person/år
  • Världen: 7 ton/person/år
  • Kina: 3 ton/person/år
  • Afrika: 1 ton/person/år
 • Vi är idag 7,5 miljarder människor på jorden, men då jordens befolkning förväntas ökas räknade jag på 8 miljarder.
 • Jag utgick från att jorden kommer värmas upp med två grader sedan förindustriell tid då människan släppt ut totalt 900 miljarder ton koldioxidekvivalenter från idag räknat (jag utgick från en rapport FN:s miljöprogram släppte i år).
 • Uträkning Sverige : 8 miljarder människor*11 ton co2-ekv/år/person*10år= 900 miljarder

 

Slutsats

Det finns en uppfattning om att svenskar är duktiga på att ha liten klimatpåverkan. Det stämmer att mycket av den energi vi producerar är förnybar, vi har lyxen att ha vattenkraft och vi ligger bra till när det gäller solenergi och vindkraft. När vi inkluderar transporter och konsumtion som sker utomlands ser vi dock att vi inte lever inom ramen för en hållbar utveckling. Om 10 år skulle tvågradersmålet vara passerat om alla levde som svenskar. Visst, USA är värre och världssnittet är inte heller inom ramen för en hållbar utveckling. Enda kontinenten som har en livsstil som håller i längden är Afrika. Målet med det här inlägget är inte att visa att det är kört utan att visa var vi står idag. Vi kan inte skylla växthusgasutsläppen på andra länder utan måste tänka efter vad vi kan göra för att minska våra. Som redan tidigare utlovat kommer jag ge tips på hur man som svensk kan leva klimatneutralt och bidra till en hållbar utveckling.

 

Vad tänker du om dessa siffror, är de i nivå med vad du trodde?