Så mycket kan man klimatkompensera med bensinskatten

Figur 1: Kontentan av inlägget, med endast en liten del av bensinskatten kan bilens koldioxidutsläpp kompenseras

 

Bakgrund

På ekonomifakta redovisas bensinpriset 2016 och vilka olika komponenter det består av. Utöver priset för produktion och raffinering av bensinen betalar man även moms och diverse punktskatter. En punktskatt är en skatt som läggs på enskilda varor eller tjänser och i det här fallet koldioxid och energi. Här kommer en sammanfattning av kostnaderna:

  • Genomsnittligt literpris på bensin: 13,20 kr/liter
  • Koldioxidskatt: 2,46 kr/liter
  • Energiskatt: 3,57 kr/liter
  • Moms på punktskatter: 1,51 kr/liter

Den totala andelen skatter kopplade till miljön är alltså 57% av bensinpriset och uppgår till 7,54 kr/liter. Det jag nu frågar mig är: Hur långt räcker dessa pengar för att kompensera för den klimatpåverkan bensinen orsakar? Är klimatkompenseringstjänster effektiva investeringar för en hållbar utveckling? Med den genomsnittliga kostnaden för olika tjänster ser vi hur långt pengarna räcker.

 

Beräkningar

  • I mitt inlägg om klimatkompensering såg vi att det kan kosta mellan 90-710kr att kompensera ett ton koldioxidutsläpp och på goclimateneutral kostar det 40 kr/ton. Snittet av klimatkompenseringstjänsterna är 330 kr/ton, eller 0,33 kr/kilo co2-ekv. vilket jag kommer utgå ifrån.
  • En vanlig bil frigör runt 2,5 kg co2-ekv. per liter bensin. Räknar man sen in den mängden co2-ekv. som släpps ut i raffineringen blir det totala utsläppet runt 3 kg co2-ekv. per liter bensin.
  • Kostnaden för att kompensera för en liter blir därmed 3*0,33 kr =1 kr per liter bensin, vilket motsvarar 8% av priset för bensin.
  • Att kompensera för utsläppen från en liter bensin kostar 1/2,50 = 40% av det man betalar i koldioxidskatt på bensin.
  • Att kompensera för utsläppen från en liter bensin kostar 1/7,5 = 13% av det man betalar i klimatrelaterade skatter på bensin.

 

Slutsats

Klimatkompenserande åtgärder sker utomlands där man får mycket kompensering för pengarna. I snitt ser vi att det räcker med mindre än hälften av koldioxidskatten för att kompensera för den koldioxid som bensinen släpper ut. Idag används pengarna inte på detta sätt, de går till stadskassan där de fördelas på olika verksamheter. De pengar som går till klimatet investeras i Sverige. Här är klimatsatsningar inte alls lika effektiva som utomlands. För att nå en hållbar utveckling måste mer pengar läggas på klimatrelaterade åtgärder. Genom att använda en liten del av skatten för att kompensera för utsläppen och resten för att investera i nya drivmedel tror jag man kan komma långt.

I nästa inlägg skriver jag om hur stor del av de klimatrelaterade punktskatterna regeringen planerat lägga på klimatinvesterande åtgärder.