Så ska vi få en hållbar matförsörjning

 

Publikation av artiklar

De senaste veckorna har jag lagt en del tid på att skriva artiklar om hållbar matproduktion och matkonsumtion, så det känns naturligt att veckans inlägg ska handla om det. Temat på de olika artiklarna som ska publiceras i diverse lite större medier är som följer:

  • Ekologiskt, närodlat, minskat matsvinn, växtbaserad kost – vilken lösning har störst potential att minska växthusgasutsläppen? (ett samarbete med Patrik Olsson från Enkla Kassen och Per-Anders Jande)
  • Effektiv markanvändning – ett måste för att nå tvågradersmålet (kommer troligen släppas på Supermiljöbloggen)
  • Djurens välmående – en viktig del i hållbar matförsörjning (ett samarbete med Josefin Liljeqvist)

Temat är inte riktigt samma i artiklarna, men ändå kommer jag till mer eller mindre samma slutsatser i dem. Vi behöver äta mindre kött och mer växtbaserad kost. Jag kommer släppa artiklarna med källor, så låter dem vara i detta inlägg. Här följer några utrag ur de olika artiklarna.

 

Växthusgasutsläpp

Ju mer man läser om effekterna av dagens matförsörjning desto mer solkart är det vad som behöver hända. Här är resultaten från första artikeln:

  • När det gäller ekologisk och närodlad mat så har de sett över ett helt samhälle knappt lägre utsläpp än konventionellt odlad mat. Närodlat skulle kunna ha potential att minska utsläppen med nån procent.
  • Runt 30 % av den mat som produceras blir svinn.
  • Om alla övergick till en växtbaserad kost kan vi minska utsläppen med 70 % (drar man det till sin spets 90 %).

Det är ganska solklart var potentialen för utsläppsminskning finns. För er som fastnar i debatter med köttätare som hävdar att ekologisk och närproducerad mat motiverar köttkonsumtion kan ni falla tillbaka på detta. Att vi ska minska matsvinnet är det ingen frågan om. Det räcker dock inte för att nå tvågradersmålet som kräver en utsläppsminskning på 80 %.

 

Markanvändning

Av den totala jordbruksmarken används 80 % till uppfödning av boskap, men står bara för 17 % av kalorierna. Detta beror på att man idag odlar stora mängder spannmål som äts upp av djuren. 36 % av allt spannmål som odlas globalt ges till djur! Genom att göra det olagligt att odla spannmål till idisslare och istället låta dem gå fritt på betesmarker skulle man tvinga fram hållbar matförsörjning. Om man gjorde detta globalt så skulle runt 400 miljoner hektar åkermark, en yta motsvarande mer än hela Indien, frigöras och vi skulle fortfarande kunna äta oss mätta. Det man skulle kunna göra med den här ytan är att odla biodrivmedel. Baserat på resultatet från en studie av IEA skulle 400 miljoner hektar åkermark räcka för att med biodrivmedel täcka världens behov av bränslen till transport 2050. Ännu en god anledning att ändra vad vi gör med vår mark!

 

Djurens lidande

En viktig aspekt som ofta glöms bort i kött-debatten är hur djuren behandlas. Majoriteten av de djur som används för att producera mat och kläder lider till olika grad. Detta är ofta en följd på ökat krav på hög produktion och att bönderna har inte tid eller pengar att satsa på djurens välmående. För att det här ska bli bättre måste det löna sig för bönder att ta hand om sina djur. Första steget för att komma dit är att öka spårbarheten, så att man kan spåra animaliska produkter till vilket djur de kommer ifrån. Det underlättar för konsumenter att välja rätt, samtidigt som man med olika styrmedel kan göra det mer lönsamt att ta hänsyn till djurens välmående. Ett krav på att idisslare ska få sin mat från betesmarker istället för att matas med spannmål skulle ytterligare bidra till deras välmående.

 

Framtiden

Det finns mycket att säga om hur vi ska producera hållbar mat och dessa är några av huvudpoängerna från artiklarna. Det finns mer som behöver ändras men dessa är några av de viktigaste systemförändringarna jag ser. Utan dem kommer vi inte kunna nå tvågradersmål eller agenda 2030. Vartefter artiklarna blir klara kommer jag lägga upp varianter av dem här på bloggen.