Sveriges koldioxidutsläpp – hur mäts de?

Det finns flera sätt att bryta ner koldioxidutsläpp på och beroende på vad man ska mäta gör man på olika sätt. Här går jag igenom de olika metoderna samt vad de är till för. Jag pratar också om hur Sveriges utsläpp förhåller sig till andra länders.