Topfarmers odlar fiskar och växter med akvaterraponik

Växthuset på Topfarmers

Aquaterraponik – Vad är det?

För att bemöta klimatförändringar och ohållbar matproduktion börjar det nu dyka upp lite olika lösningar på hur man kan framställa mat hållbart. Det finns idag flertalet små företag som sysslar med akvaponik, en kombination av växt- och fiskodling. På Topfarmers gör man en variant av detta, men istället för att som i akvaponik odla växter enbart vattenbaserat så odlar man dem i jord. Tack vare användningen av jord har man tillgång till de arter som behövs för att skapa ett fungerande biologiskt samspel.

Under min resa till Berlin besökte jag Topfarmers som har flertalet växthus runt om i Berlin. Årligen producerar de 50 ton fisk och 35 ton plantor och säljer färdiga rätter lokalt i Berlin. På 1000 m^2 kan man odla grönsaker för 90 människor och fisk för 1700 människor. Detta är 5 ggr mer yteffektivt än konventionell odling och kräver bara en femtedel så mycket vatten. På Topfarmers odlar man en afrikansk mal vid namn Clarias gariepinus samt diverse sallader och tomater. Som kund kan man beställa färdiga rätter helt lagade på Topfarmers mat och köpa färska grönsaker. Även om detta idag står för en relativt liten del av matförsörjningen i Berlin visar deras tekniska framsteg att tekniken fungerar och att är kommersiellt gångbar. Uppvärmningen av växthusen sker till största del genom förbränning av biomassa. Detta gör att Topfarmarmes nästan lyckas med att vara koldioxidneutrala i sin energiförsörjning.

 

Hur fungerar akvaterraponik?

Fisken simmar omkring i stora badtunnor med 28-gradigt vatten, som ser ut som i figur 1. Deras avföring, som används för att göda växterna, leds genom ett mekaniskt filter varpå man låter bakterier omvandla avföringens ammoniak till nitriter och nitrater. Detta är viktigt bland annat för att hålla rätt pH-balans i jorden. Efter bakterierna behandlat avföringen bildas ett sediment som sedan blir omhändertaget av maskar. Nyckeln till framgången med aquaterraponics ligger här, maskarna producerar ett naturligt enzym som gör att fiskarna och växterna kan hålla sig friska. På så sätt slipper man behandling med antibiotika. Den jord som blir till av maskens avföring används sedan till plantorna. Jorden är energirik och man behöver därför inget kostgödsel. Vattnet som används för att vattna plantorna går i ett cirkulärt system och det vatten plantorna inte tar upp hälls i fiskarnas akvarium. Det innehåller då de enzymer som maskarna producerat. Det här systemet är i princip slutet bortsett från det vatten som behöver tillsättas pga. avdunstning samt foder till fiskarna. Fodret är till största delen gjort av insekter som Topfarmers själva odlar med hjälp av biomassa från akvariumen som alger och växten andmat.

 

Figur 1: De tre grundläggande stegen i aquaterraponik

 

Akvaterraponikens fördelar

Enklaste sättet att sammanfatta min upplevelse av besöket är att lista alla fördelar med Aquaterraponik:

  • Liten vattenåtgång
  • Liten markanvändning
  • Korta transportsträckor
  • Låga koldioxidutsläpp från energiproduktion
  • Väldigt lite besprutning
  • Inget konstgödsel
  • Ingen antibiotika
  • Inget fiskfoder som i traditionell fiskodling
  • Inget hot för biologisk mångfald pga. utfiskning

För att skapa en hållbar matförsörjning behöver vi komma på alternativ till traditionell matförsörjning. Att kunna producera fisk på ett så miljövänligt sätt som Topfarmers är ett av de få sätten jag ser som rimlig för att kunna konsumera köttprodukter. Jag skulle kalla det en win-win-win-win-win-win-win-win-win-win…
Vi får se om Topfarmers expanderar till Sverige eller om någon svensk motsvarighet poppar upp, jag håller tummarna!